Project RENEW
Lựa chọn ngôn ngữ  english  Tiếng Việt
Tài tro

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Chúng tôi là ai Chúng tôi làm gì Vùng hoạt động Ủng hộ Tin tức trung_tam_tham_quan Thư viện  
 
 

QUẢN LÝ THÔNG TIN: HỖ TRỢ ĐIỀU PHỐI VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Khi Dự án RENEW bắt đầu công việc vào năm 2001, hầu như chưa có có thông tin chính thức về tác động của bom mìn, vật nổ đối với người dân, các tổ chức và các vấn đề kinh tế - xã hội. Có rất ít dữ liệu về các vị trí của bom mìn, vật nổ và mức độ ô nhiễm.

Dự án RENEW là tổ chức đầu tiên ở Việt Nam triển khai nhiều đợt khảo sát đánh giá mức độ nghiêm trọng của bom mìn và tác động của nó đối với người dân, cũng như thống kê chi tiết về số nạn nhân, hoàn cảnh xảy ra tai nạn và nhu cầu bức thiết hiện nay của họ. Báo cáo khảo sát và dữ liệu mở rộng của dự án được chia sẻ cho cơ quan chính quyền, các dự án bom mìn nhân đạo và các tổ chức phi chính phủ để sử dụng phục vụ cho phân tích, đánh giá và lập kế hoạch. Chính quyền tỉnh Quảng Trị đã sớm có quyết định xem thông tin có giá trị này là tài sản chung để cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng tiếp cận nguồn thông tin tin cậy và khá toàn diện này về tình hình bom mìn ở Quảng Trị.

Các khảo sát đáng chú ý mà RENEW và các đối tác đã thực hiện trong 10 năm qua là: Khảo sát Đánh giá Sơ bộ tác động của bom mìn ở huyện Triệu Phong (2002); Khảo sát về nghề Rà tìm phế liệu ở 3 tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị và TT Huế (2008); và Khảo sát Nạn nhân bom mìn toàn tỉnh và Nhận thức – Thái độ - Hành vi đối với bom mìn sau chiến tranh (phiên bản 2002, 2006, 2010).

Dự án RENEW hiện nay có cơ sở dữ liệu cơ bản về bom mìn tương đối đầy đủ và dễ tiếp cận. Hệ thống này đang ngày càng được hoàn thiện và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế với sự hỗ trợ kỹ thuật của NPA và cùng với việc thực hiện hệ thống quản lý thông tin TechBase đa chức năng, cán bộ của các hợp phần dự án hiện nay có thông tin cập nhật đầy đủ, chính xác về hoạt động dự án và đánh giá tiến độ công việc.

Ngoài ra, RENEW cũng đã tổng hợp một số thông tin quan trọng khác và xây dựng thành một hệ thống tài liệu và ấn phẩm phân bổ rộng rãi cho các đối tượng liên quan trong hoạt động bom mìn.

Cán bộ phụ trách:
Phan Văn Hùng
Điện thoại: (+84) 53 3858 445 (số lẻ 102) | Di động: (+84) 914 589 939
E-mail: nguyenhungphan@gmail.com

[Quay lại]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Đánh dấu & Chia sẻ trang này!

Email Bookmark and Share

Đăng ký để nhận bản tin!

*
*

* Bắt buộc

 
 

Trang chủ | Chúng tôi là ai |  Chúng tôi làm gì | Vùng hoạt động |  Ủng hộ | Tin tức | Thư viện | Tài trợ | Câu hỏi thường gặp | Bản tin | Nhà tài trợ & Đối tác | Ấn phẩm | Liên hệ